pożyczka od rodzica

Udzielenie pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Z owego przymusu rozliczenia z fiskusem została zwolniona najbliższa rodzina. W wypadku natomiast, jeśli pożyczona suma przewyższa 9637 zł, wykorzystanie ze zwolnienia potrzebuje zastosowania pewnych wymogów prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione z opodatkowania są pożyczki oferowane na bazie umowy podpisywanej pomiędzy osobami zakwalifikowanymi do I grupy skarbowej do wielkości stawki niepodlegającej opodatkowaniu na podstawach danych w przepisach o podatku od spadków oraz darowizn.

Czy pożyczka od rodziców jest dochodem?

Mimo iż rynek usług pożyczkowych rozwija się w naszym kraju niezwykle intensywnie, natomiast banki oraz spółki pozabankowe proponują chwilówki na atrakcyjnych warunkach, to natomiast pożyczka od rodziny wciąż cieszy się dużą sławą, często ze względu na dobre przepisy skarbowe. Wedle aktualnego prawa pożyczki nie stanowią dla obywatela przychodu – niezależnie od tego, czy dostał ją od spółki, lub osoby indywidualnej. Nie jest więc potrzeba prowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego.

Umowa to podstawa – jak potwierdzić pożyczkę od rodziców

Choćby najodpowiedniejsze relacje interpersonalne mogą zostać czymś zepsute oraz wprowadzić pożyczkobiorcę oraz wierzyciela na wojenną ścieżkę. By zabezpieczyć się przed brakiem zwrotu pożyczki od rodziny, powierzonych kapitałów, lub z innej strony – roszczeniami zapłaty zadłużenia w większej stawce czy szybszym czasie aniżeli się to wcześniej określiło, należałoby jako bezpieczeństwo spisać umowę oraz wymogi pożyczki od rodziny na dokumencie.

Pożyczka od rodziców do wielkości 9637 zł

Są pewne wyjątki, jakie zapewniają prawo do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl przepisów ustawy o PCC pożyczki udzielenie między osobami spokrewnionymi, zakwalifikowanymi do I grupy skarbowej do wielkości 9637 zł, są zwolnione z podatku. Chodzi o pożyczki udostępnione poprzez małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz poprzez teściów. Należałoby natomiast zaznaczyć, iż suma 9637 zł jest kwotą pożyczki obejmującą czas 5 lat (brana jest pod uwagę nie jedynie jedna pożyczka, ale pełne wsparcie pieniężne udzielone w czasie 5 lat).

Czas zapłaty PCC

Czas zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi zawsze 14 dni, natomiast różnorodny może być czas, od jakiego należy go liczyć. Z zasady przymus skarbowy występuje z chwilą wykonania czynności cywilnoprawnej. Gdy nie dopełnimy obowiązku dostarczenia PCC-3 zagraża nam zapłacenie podatku w wielkości 20% pożyczki.

Darowizna od rodziców

Darowizny przekazywane między członkami należącymi do grupy określonej jako 0 są zupełnie zwolnione z podatków bez maksymalnego zakresu kwotowego. Należy natomiast pamiętać o spełnieniu dwóch wymogów – złożeniu w urzędzie podatkowym zawiadomienia o darowiźnie na dokumencie SD-Z2 w czasie do 6 miesięcy, natomiast również darowizna winna być zrobiona jako przelew.

Darowizna a pożyczka od rodziców – co lepsze?

Pożyczki od rodziców, to nic odmiennego, jak pożyczki indywidualne, jakie tymże różnią się od darowizn, iż należy je zapłacić. Sprawa doboru formy, w jakiej najbliżsi udzielą Ci specjalnego finansowania jest zatem rzeczą całkowicie indywidualną. Podstawą do zrobienia wyboru będą pewnie osobiste więzi między dziećmi natomiast rodzicami i sytuacja ekonomiczna owych ostatnich. Bez względu na to, czy specjalne finansowanie odbędzie się na drodze darowizny lub pożyczki od rodziców, należałoby tenże fakt zapisać w postaci umowy, zwłaszcza gdy nie jest to np. prezent, natomiast wsparcie w obrocie nieruchomości lub nawet samochodu.